Søllerød OK

Multiple winners
Rank Runner From Til Year span Gold Silver Bronze Total
1 Torben Nørgård 1994 1997 4 1 0 0 1
2 Rasmus Thrane Hansen 2011 2022 12 0 3 3 6
3 Peter Horstmann 2001 2011 11 0 1 2 3
4 Troels Christiansen 2002 2024 23 0 0 2 2
Ulrik Nielsen 2008 2015 8 0 0 2 2
6 Mathias Buchgreitz 2021 2021 1 0 0 1 1
Philip Giødesen Lund 2007 2008 2 0 0 1 1
Rune Nygaard Monrad 2000 2013 14 0 0 1 1
Best by discipline
Relay

: 2019 i Gribskov Mårum

: 2017 i Langesø

: 2016 i Gribskov Nord og Harager Hegn

bronze
: 2011 i Vrøgum Øst

bronze
: 2007 i Klinteskoven

4
: 2021 i Blåbjerg

4
: 2018 i Harrild Hede

5
: 2016 i Gribskov Nord og Harager Hegn

5
: 2013 i Klinteskoven

6
: 2019 i Gribskov Mårum

6
: 2014 i Fovslet

8
: 2023 i Brahetrolleborg

10
: 2015 i St. Hjøllund Nord

11
: 2022 i Slotslyngen

11
: 2018 i Harrild Hede

14
: 2018 i Harrild Hede

17
: 2014 i Fovslet

17
: 1994 i Yding Skovhøj

23
: 1994 i Yding Skovhøj

26
: 1994 i Yding Skovhøj

Sprint relay

bronze
: 2021 i Danmarks Tekniske Universitet

6
: 2024 i Fredensborg

7
: 2022 i Vollsmose

12
: 2022 i Vollsmose

15
: 2022 i Vollsmose

16
: 2022 i Vollsmose

Medals
Danish champs:

Timeline

Organised Danish Champs

2024
Gribskov Nord og Mårum
2023
2022
Paradisbakkerne
Slotslyngen
2021
Danmarks Tekniske Universitet
Danmarks Tekniske Universitet
2020
2019
2018
2017
Jægersborg Hegn
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Folehaven